Biologické vědy a nervová soustava « E-learningová...

rámci úvodu vymezujícího biologické poznatky o stavbě a funkci nervové soustavy člověka a jeho postavení v rámci biologických věd však považujeme za vhodné připomenout. U nejprimitivnějších typů nervových soustav (např. u

Nervová soustava a smysly

synaptické jedy - nahrazují, nebo blokují účinky nervových přenašečů. žebříčkovitá nervová soustava- na břišní části - dva nervové pruhy, které jsou spojené uzlinami, hlavní řídící uzliny v hlavové části - nad a podhltanová (jícnová)

Stavba a funkce nervové soustavy

Stavba a funkce nervové soustavy - ovládá přímo nebo nepřímo činnost všech orgánů, vytváří chování organis. a. paměť - nemá přesné centrum, je funkcí celého mozku - druhy - úmyslná x neúmyslná, trvalá x dočasná

Microsoft PowerPoint - BIDM nervová soustava.ppt

Funkce: řízení organismu. tělo a nervové výběžky - axon = neurit (vede odstředivě) - dendrity (vedou dostředivě) Povrch výběžků kryt myelinovou pochvou. míšních nervů Mícha řídí především reflexní pohyby. Centrální nervová soustava Mozek:

Nervová soustava | Uralyx2

Integrační funkce centrální nervové soustavy asociační centra – porovnávání a vyhodnocování informací, jsou základem vyšší nervové činnosti ... je rozptýlená nervová soustava (např. žahavci), u vyšších ...

Stavba a funkce nervové soustavy: referát

Centrální nervová soustava - tvořena mozkem a páteřní míchou - činnost : 1. senzorická funkce - činnost čidel 2. příjem a rozbor vstupní informace 3. výkonná funkce - výstupní informace = řízení ...

Nervová soustava - biologie, online sešity

Nervy spojující CNS s ostatními částmi těla Somatická nervová soustava – nervy mozkové a míšní Vegetativní nervová soustava – autonomní, vegetativní nervy Nerv – soubor nervových vláken (axonů) Axony nervu obaleny.

Úvod do nervové soustavy

„rukáv“ obalující svazky nervových vláken tvořený vrstvami epiteloidních buněk. četné zonulae occludentes – nepropustná bariéra chránící nervová vlákna. v zadních kořenech míšních nervů a v průběhu hlavových nervů (V, IX, X)

Centrální a periferní nervová soustava |

-jsou zde centra životně důležitých funkcí-dýchání, srdeční činnost a nepodmíněných reflexů (kašel, kýchání, polykání, slinění, zvracení), řídí se odtud i činnost trávicí a vylučovací soustavy. Periferní=obvodová nervová soustava (PNS)

Lidský mozek – Wikipedie

Uvnitř centrální nervové soustavy je systém dutin vyplněných mozkomíšním mokem, neboli likvorem. Toto je pozůstatek embryonálního vývoje (jedno z ...

cicolína porno uk pornactors 9v penis